Waarom zou je leven doorgeven? 

Orgaantransplantatie kan het leven redden van een patiënt met levensbedreigend orgaanfalen. Deze persoon kan enkel genezen als het zieke orgaan vervangen wordt door een gezond orgaan. Orgaandonatie is daarom van levensbelang.

Ook jíj kan op een dag met orgaandonatie geconfronteerd worden. De kans dat je ooit een orgaan nodig hebt, is zelfs groter dan dat jij ooit donor zal zijn. Geef je leven dus door als jij er niet meer bent.

Bekijk de procedure bij donatie en transplantatie.