Wat zegt de wet precies?

In België geldt sinds 1986 een wet die het wegnemen van organen voor transplantatie regelt. Daarbij geldt het principe van ‘veronderstelde toestemming’. Elke meerderjarige Belg wordt verondersteld akkoord te zijn om na zijn overlijden een mogelijke donor te zijn. 

De wet bepaalt ook dat de artsen moeten checken of je geen formeel of informeel verzet hebt aangetekend. Is dat niet gebeurd, dan stem je toe met orgaandonatie.