De pancreas oftewel alvleesklier

Leverancier van insuline

De alvleesklier, ook pancreas genaamd, speelt een belangrijke rol bij de stofwisseling. Dit orgaan maakt onder andere het hormoon insuline aan, wat de energiehuishouding van het lichaam regelt. Als er geen of te weinig insuline wordt gemaakt, spreken we van suikerziekte of diabetes. Diabetes kan tot tal van complicaties leiden, waaronder nierafwijkingen en nierfalen. In geval van nierfalen is nierdialyse of niertransplantatie noodzakelijk. 

Een ruilpancreas

Bij mensen met diabetes type 1 wordt indien mogelijk bij niertransplantatie ook een ruilpancreas van een donor voorzien. We spreken dan van een gecombineerde nier-pancreastransplantatie. Hiermee kan de slechte nierwerking behandeld worden, maar ook de diabetes opgeheven worden. De risico’s op ernstige ziekte door insulinetekort (ketoacidose) en door een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie) verdwijnen dan, en chronische complicaties worden gestabiliseerd. Zo wordt op lange termijn ook de transplantnier beschermd tegen de nadelige gevolgen van diabetes. De gecombineerde nier-pancreastransplantatie is een meer ingrijpende procedure dan een niertransplantatie alleen. Daardoor is niet iedere patiënt met diabetes hiervoor geschikt.

Voor er overgegaan wordt tot een eventuele transplantatie, moeten de kandidaten een grondige evaluatie met verschillende vooronderzoeken ondergaan, om zo de risico’s van de ingreep in te schatten. Na deze evaluatie wordt in multidisciplinair overleg besloten of de patiënt op de wachtlijst komt of niet.

Recente cijfers

In 2022 vonden er in België in totaal 15 gevasculariseerde pancreastransplantaties plaats (transplantatie van het volledig orgaan).