Weefselkenmerken of HLA

De ‘Human Leucocyte Antigens’ (afgekort HLA) of weefselkenmerken zijn eiwitten die bijna op al de cellen van ons lichaam voorkomen.

Elke mens heeft zo zijn unieke eiwitten. Deze weefselkenmerken spelen een belangrijke rol bij elke orgaantransplantatie. Het menselijk lichaam heeft immers een natuurlijk afweersysteem dat reageert op vreemde indringers. 

HLA is vooral voor de nier belangrijk. Vandaar het belang om een donornier te vinden die wat betreft HLA of weefselkenmerken een goede overeenkomst heeft. Hoe groter de overeenkomst in weefselkenmerken tussen donor en ontvanger, hoe lager het risico op afstoting is.

Het is niet mogelijk om voor iedere receptor een donor te vinden die volledig identieke weefselkenmerken heeft.

Sommige mensen kunnen antistoffen ontwikkelen, wat een specifieke reactie is van het lichaam tegen lichaamsvreemde weefselkenmerken.

De ontwikkeling van antistoffen kan ontstaan ten gevolge van:

  • een bloedtransfusie
  • een zwangerschap
  • een eerdere transplantatie

Antistoffen kunnen dus ontstaan na contact van het eigen lichaam met ‘lichaamsvreemde’ weefselkenmerken. Als een kandidaat-niertransplantatiepatiënt antistoffen ontwikkeld heeft, kan het moeilijker zijn een geschikte donororgaan te vinden. Of er antistoffen aanwezig zijn, kan bepaald worden door een bloedafname.